Etapy rekrutacji

1) Analiza nadesłanych CV i listów motywacyjnych

Po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych dokładnie analizujemy je pod względem wymagań stawianych osobom ubiegającym sie o pracę na danym stanowisku pracy. Następnie wyłaniamy grupę kandydatów, których zapraszamy do kolejnego etapu procesu rekrutacji.


2) Rozmowa kwalifikacyjna

Jest ona naszym pierwszym spotkaniem, na którym poznajemy szczegóły dotyczące Twoich doświadczeń zawodowych i umiejętności potrzebnych na aplikowanym stanowisku. Na tym etapie masz również bezpośrednią możliwość uzyskania informacji o specyfice pracy na danym stanowisku. Przede wszystkim to doskonała okazja, by przekonać nas, iż jesteś najlepszym spośród wszystkich kandydatów!


3) Rozmowa merytoryczna

Przechodząc pozytywnie kolejny z etapów rekrutacyjnych w kancelarii Arslex - Centrum Prawnicze zostaniesz zaproszony/a na rozmowę rozstrzygającą. Jest to spotkanie nastawione na sprawdzenie zakresu Twoich merytorycznych umiejętności, która pozwoli nam ocenić sprawność posługiwania się nimi wpraktyce, a co za tym idzie podjąć decyzję o przyjęciu odpowiedniego kandydata/ki.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.