Porada online:

Chcąc skorzystać z usługi prawnej przez internet oszczędzasz czas dojazdu do kancelarii. Z każdego miejsca na świecie uzyskasz drogą elektroniczną poradę prawną, a także zlecisz napisanie pisma.

Obsługa przez internet odbywa się w 4 etapach.

I etap - wypełnienie formularza

Polega na wypełnieniu formularza poprzez podanie swoich danych, adresu e-mail, a także opisanie sprawy i rodzaju oczekiwanej usługi. W opisie sprawy zachęcamy do podania wszystkich istotnych okoliczności związanych ze sprawą.

II etap - wycena usługi

Po otrzymaniu formularza W ciągu kilku godzin roboczych przedstawiamy wycenę usługi. W razie potrzeby poprosimy o udzielenie dodatkowych informacji, bądź przesłanie dodatkowych pism drogą elektroniczną.

III etap - dokonanie płatności

Po zaakceptowaniu kwoty należy przesłać ustaloną kwotę na nasze konto bankowe. Płatność można uiścić przelewem bankowym, bądź też na poczcie. Adresat płatności:

Arslex - Centrum Prawnicze
Krzysztof Kwaśnik C.P.F.
ul. Długa 62/8
85-034 Bydgoszcz
Nr rachunku bankowego: 25 1140 2017 0000 4402 0604 3881

IV etap - udzielenie usługi

W ciągu 48 godzin roboczych od stwierdzenia na naszym rachunku bankowym płatności za usługę realizujemy zamówienie poprzez wysłanie sporządzonej treści na adres poczty elektronicznej zamawiającego.

FORMULARZ

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.