Adwokat, radca prawny

Adwokat, radca prawny, prawnik - różnice.

Wszyscy wiemy kim jest prawnik. Utożsamiamy go z osobą doskonale znającą prawo, posługującą się ustawami, które zawierają zbiór norm, reguł i zasad postępowania. Z zawodem prawnika nieodzownie kojarzy nam się adwokat jak i radca prawny. Mało kto jednak potrafi podać różnicę pomiędzy prawnikiem, adwokatem i radcą prawnym. Nazwy tych zawodów są często używane zamiennie co jest w wielu przypadkach błędem.

Prawnik Prawnik jest to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Może ona świadczyć usługi doradztwa prawnego, a w tym zakresie min. udzielać porad prawnych, czy też sporządzać pisma. Może również kontynuować naukę i kończąc kilkuletnią aplikację uzyskać prawo wykonywania zawodu min. prokuratora, komornika, radcy prawnego, czy też adwokata.

Radca prawny to prawnik który ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. Poza zakresem czynności, do których wykonywania uprawniony jest magister prawa, radca prawny może występować przed sądem, reprezentując swoich klientów, we wszystkich sprawach za wyjątkiem większości spraw karnych. Może również występować w postępowaniu obejmującym nadzwyczajne środki odwoławcze jakimi są, min. kasacja czy też skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Podczas rozprawy sądowej radca prawny ma obowiązek występować w czarnej todze której cechą charakterystyczną jest ciemnoniebieski żabot oraz wypustki mankietów i kołnierza.

Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką, posiadający analogiczne, co radca prawny uprawniania, a dodatkowo mogący występować przed sądem w wszelkich sprawach karnych. Wpisany jest na listę adwokatów prowadzonej przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Adwokacką. Jego toga charakteryzuje się ciemnozielonym żabotem oraz wypustkami mankietów i oraz kołnierza.

Można zatem stwierdzić, że zawód doradcy prawnego, radcy prawnego i adwokata są zawodami pokrewnymi. Zasadniczo różnią się one możliwością i zakresem kompetencji do występowania przed sądami powszechnymi. Obecnie są przygotowywane projekty ustaw poszerzające uprawnienia doradców prawnych , a w tym zakresie min. dopuszczenie ich do występowania przed sądami powszechnymi.

W celu szerszego zapoznania się z tematem zachęcam do szczegółowej analizy jednolitego tekstu Ustawy o Adwokaturze i Ustawy o Radcach Prawnych

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.